DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş TR

TURKISH CARGO LINES ENG
Ana Sahife Linkler
BAŞKANIN MESAJI
 

Geri dönmek için tıklayın

 

DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş, adı altında halen varlığını sürdürmekte olan şirketin kökleri 1843 yılına kadar uzanmakta ise de, fiilen kuruluşu  1955 yılında resmileşen, D.B Deniz Nakliyatı T.A.Ş, 2000 yılında özelleştirilmek sureti ile küllerinden yeniden doğuşuna olanak sağlanmıştır.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 03.03.2000 tarih ve 2000/16 sayılı Kararı'na istinaden, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Armatörler Denizcilik Ve Nakliyat A.Ş arasında tanzim edilen Hisse Satış Sözleşmesi ile, 24.03.2000 tarihinde tüm varlık, alacak ve borçları ile, hisseleri blok halde biz hissedarların bu amaçla kurmuş olduğu şirkete devr edilmiştir.

Devr alınmasını müteakiben yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, şirket genel durumunun tanıtım kitapçığındaki bilgi ve verilerden tamamen farklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Şirket teslim edildiği zaman, kısmen laid-up, kısmen tutuklu, kısmen tamire değmez durumda,  tamir bakım tutum yapılmamış, DD+SS surveyleri gelmiş, inşaları yarım kalmış, 29 aded gemiden oluşan bir filodan ibaretti.

Her yönde yapılmakta hat faliyetleri, yüksek maliyetli time charter gemiler, satın alınmak yerine kiralamak sureti ile kullanılmakta olan yaklaşık 8000 TEU konteyner box, verimsiz acentalık hizmetleri nedeni ile tasfiye edilmek zorunda kalındı.

Kara ve deniz kadrolarına bakıldığı zaman, 200 civarında kara 900 civarında deniz personeli çalışmakta idi ve takdro tenkisatı nedeni ile kapsam dışı personel hariç, işten çıkarılanlar için kıdem, ihbar, izin, vs karşılıkları nakit olarak ödendi.

Mevcut RORO gemiler için kullanılmış dış kredi borcu bakiyesi ödendi.

Yıllardır na-tamam vaziyette beklemekte olan gemiler dış kredi ile; 18.000 dw tonluk BAKÜ 2001 yılında ve kardeşi AŞKABAT 2002 yılında, 76.000 dw tonluk TASKENT ise 2003 yılında tamamlanarak filoya katıldılar.2013 yılı içerisinde piyasa maliyetleri ve giderler göz önüne alınarak satışına karar verilmiş olup fiomuzdan ayrılmıştır. Son olarak filomuza 59.000 dw tonluk DN VATAN ve DN MİLLET kuruyük gemisi 2011 yılında Kore SPP Tersanesinde yapımı tamamlanarak filomuza katılmışlardır.

Peşin fiyatla 59 milyon Dolar bedelle satın alınmış olup, 14.750.000.- Dolar kısmı peşinen ödendikten sonra, 18.11.2005 tarihinde, vadesinden 5 sene önce, bakiyesi ve faizi tamamen ödenerek borcu kapatılan şirketin sadece  alım bedeli toplam 76.6 milyon doları bulmuştur.

Şirketin alım maliyeti ise, bu gün itibarı ile hesaplandığı zaman yaklaşık yüzotuz milyon doları geçmiştir.

Teslim alınmasını müteakiben, filonun iyileştirilmesi, kullanılan krediler, yeniden yapılanma, kriz yönetimi ve hissedarların özverili çabaları ve ek özkaynak katkıları ve 2003 - 2004 yıllarında yaşanan olağan dışı navlunlar ile şirket bugünki sağlıklı haline kavuşmuş bulunmaktadır.

Borçların tasfiyesini, kredilerin zamanında ödenmesini, natamam gemilerin tamamlanmasını müteakiben, yaptığı yatırımlar ile, Dati Holding A.Ş'de % 38.6, Ereğli Denizcilik A.Ş.'de, % 15 ve Denizciler Turizm ve Denizcilik A.Ş de ise % 9.05 iştirake sahip olmuştur.

Bugün, 2 adet 59.000 dw tonluk dökme yük gemisinden oluşan 2 gemilik filosu, iştirakleri ve gayrimenkulleri ile faaliyetini sürdürmektedir.

Bu vesile ile, bu başarıya imza atmamıza olanak tanıyan kamu ve sivil kurumlar, kuruluşlar, bankalar ile bunların herseviyede çalışanlarına, hissedarlarımız ve çalışanlarımız adına içten teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
M. Gündüz Kaptanoğlu,
Yönetim Kurulu Başkanı,

 

Logolar

Adres : Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizciler İş Merkezi No:18 A Blok Kat:1 Altunize - Üsküdar / İSTANBUL

Tel. : 0216 4747400 (Pbx) Fax : 0216 4747430 E - Mail : tcl@tcl.com.tr